Archief nieuws

Shopping Dagen in de Belle Epoquewijk

Geplaatst 23 jun. 2017 door Cindy Sinnesael

Voor de derde keer vinden de Shopping Dagen plaats in de Belle Epoquewijk Oostende. Vier dagen lang kun je in de Belle Epoquewijk koopjes doen. De belangstelling van de handelaars om deel te nemen aan deze editie van de Shopping Dagen is bijzonder groot. We verwachten dat de Shopping Dagen ook dit jaar weer een groot succes worden.

Het laatste weekend voor de soldenperiode vinden er in tal van steden en gemeenten braderieweekends plaats. Dat is onder meer zo in Brugge, Gistel en Roeselare. De handelaars zagen zo in het verleden een deel van hun klanten naar andere steden vertrekken. Met onze Shopping Dagen zorgen we hiermee voor een tegenzet.

De Shopping Dagen vinden dit jaar alleen plaats in de Belle Epoquewijk. De handelaarsbond Handelaars Belle Epoque staan in voor de organisatie hiervan. Hierdoor kun je koopjes doen in de Alfons Pieterslaan, Torhoutsesteenweg en de Nieuwpoortsesteenweg.

Elke handelaar die lid is van de Handelaars Belle Epoque kan gratis deelnemen aan deze koopjesdagen. Om op een aangename en interessante manier te shoppen, moet je het laatste weekend van juni in de Belle Epoquewijk zijn.

Handelaars Belle Epoque Oostende pakken uit met vernieuwde kerstactie: Vind de Kerstman!

Geplaatst 25 nov. 2016 door Cindy Sinnesael

De jaarlijkse kerstactie van de Handelaars Belle Epoque wordt dit jaar uitgebreid. Net als vorig jaar kun je bij de handelszaken heel wat mooie prijzen winnen. Daarenboven komt de Kerstman ook zelf op bezoek in de Belle Epoquewijk. Wie vindt de Kerstman!?

Zoals elk jaar vindt er in de Belle Epoquewijk een kerstactie plaats. Deze actie zal dit jaar bestaan uit 2 aspecten. Er zijn heel wat mooie prijzen te winnen.

Het eerst deel bestaat uit het bezoek van de kerstman bij onze handelaars. Waar de kerstman zich zal bevinden wordt enkel via tips op facebook, twitter en onze website (www.belle-epoquewijk.be) meegedeeld de dag zelf. De avond voordien wordt eveneens via deze sociale media meegedeeld wat de mensen mee moeten brengen naar de kerstman.

De eerste persoon die het artikel meebrengt en de kerstman vindt, ontvangt een prijs twv 100 €. Iedereen die de kerstman vindt krijgt een attentie van de handelaar en uiteraard brengt de kerstman ook wat snoepgoed mee.

Ook werken we, net zoals vorig jaar met de stempelkaarten. Alleen werd deze actie uitgebreid met mooie prijzen. De klanten sparen bij 5 verschillende handelaars stempels. Bij het ingeven van hun kaart ontvangt men een attentie. Op de stempelkaart staat ook een schiftingsvraag. Voor de schiftingsvraag zal Dhr. Vande Lanotte de bal trappen op het terrein KVO.

De 3 mensen die het dichtst zitten bij de juiste afstand ontvangen prijzen twv 1000 €, 500 € en 250 €.

Op deze manier is de kerstactie nog aantrekkelijker naar de klanten.

Vind de job van je leven tijdens de Belle-Epoque Shopping Day!

Op zoek naar een job? Tijdens de Belle-Epoque Shopping Day is het interessant om eens binnen te springen op de stand van het Economisch Huis Oostende. Ook dit jaar kunnen alle bezoekers aan de Alfons Pieterslaan 58 informatie krijgen over het project Oostende@Work.

Geïnteresseerden kunnen meer te weten komen over de verschillende concrete acties die Oostende@Work onderneemt.

Daarnaast kunnen de bezoekers er ook hun cv indienen in het kader van verdere ondersteuning in de zoektocht naar een geschikte job. Jobmarketeer Jan Polley zal aanwezig zijn op de stand en helpt je op weg via persoonlijke begeleiding. De jobmarketeer heeft zicht op bijna alle vacatures in de regio. Bovendien gaat hij zelf actief op zoek naar jobs in bedrijven.

Weet je niet goed waar te beginnen om een job te bemachtigen? Kom dan zeker eens langs op de stand van het Economisch Huis Oostende!

jan.polley@oostendewerkt.be

‘Start to Succes’

Geplaatst 7 dec. 2015 door Nathalie De Weerdt

‘Start to Succes’: Oostende maakt werk van leegstaande handelspanden

Het Stadsbestuur van Oostende wenst de leegstand van handelspanden te bestrijden en start een nieuw project “Start to Succes”. Hierdoor kunnen leegstaande handelspanden ter beschikking gesteld worden van starters aan een verminderde huurprijs. Er wordt een stedelijke databank opgesteld met handelspanden die deelnemen aan dit project. De eigenaar van een pand dat is ingeschreven in deze databank wordt vrijgesteld van de leegstandsheffing voor een periode van twee jaar. De stedelijke belastingverordening zal in die zin aangepast worden.

Het aantal leegstaande handelspanden in Vlaanderen neemt toe. Het is een groeiend fenomeen in alle klassieke winkelcentra in Vlaanderen en in Nederland. Verschillende studies wijzen uit dat deze tendens zich de komende jaren nog zal doorzetten. Er zijn verschillende oorzaken van leegstand: de ligging, de toegenomen winkeloppervlakte, de grootte en kwaliteit van het pand, een straat die zijn commerciële aantrekkelijkheid verliest, prijs van de panden, …

‘Ook in Oostende worden we met deze problematiek van leegstand geconfronteerd. We werken maatregelen uit om het aantal leegstaande handelspanden terug te dringen. Via het project “Start to Succes” bieden we leegstaande handelspanden aan starters aan tegen een huurprijs die lager ligt dan de reguliere marktprijs. Pop-up zaken zien we niet als startende ondernemingen.’, verduidelijkt Burgemeester Johan Vande Lanotte.

Uiteraard is de medewerking van de eigenaar, vruchtgebruiker of houder van een zakelijk recht van een leegstaand pand vereist. ‘Eigenaars van leegstaande handelspanden kunnen een vrijstelling op de leegstandsheffing krijgen van twee jaar op voorwaarde dat het gebouw is opgenomen in het Leegstandsregister én dat ze met het Economisch Huis een overeenkomst ondertekenen dat ze zich inschrijven in “Start to Succes”’, vult schepen Bart Plasschaert aan. De belastingverordening en het reglement worden op de Gemeenteraad van 25 oktober 2015 voorgelegd ter goedkeuring.

Het Stadsbestuur stelt voor dit project een werkgroep samen, bestaande uit: de dienst Economie, de dienst Wonen, de dienst Belastingen, de dienst Communicatie en het Economisch Huis Oostende.

De inventarisatie van leegstaande handelspanden is in de zomermaanden gebeurd. Er volgt nu een sensibiliseringscampagne naar eigenaars en startende ondernemers over “Start to Succes”. De werkgroep bouwt zo de databank van leegstaande handelspanden verder uit met eigenaars die in dit project willen meestappen. Het is de bedoeling om begin 2016 volledig operationeel te zijn en actief starters aan leegstaande panden te koppelen.

REGLEMENT

De eigenaar, vruchtgebruiker of houder van een zakelijk recht die zijn gebouw inschrijft in de databank, verklaart zich akkoord dat zijn pand ter beschikking kan gesteld worden aan startende ondernemingen volgens de voorwaarden van het reglement (zie reglement als bijlage). De eigenaar zelf wordt dan vrijgesteld van de leegstandsheffing voor een periode van twee jaar, vanaf het moment van inschrijving.

Een flexibele invulling van de handelsruimte is nodig. De vergoeding is afhankelijk van de termijn van de bezetting en de winkelvloeroppervlakte. De prijzen liggen lager dan de gebruikelijke marktprijs voor het betrokken pand.

"Start to Succes" faciliteert de match tussen leegstaande winkelpanden en startende ondernemers die hun commercieel idee willen realiseren. ‘Op deze manier wordt een win-win situatie gecreëerd voor beide partijen. De eigenaar van het leegstaande pand krijgt een kandidaat aangeboden voor de invulling van een gebouw dat anders onbenut zou blijven. De startende ondernemer kan een pand betrekken aan een voordelige prijs. Het Economisch Huis zorgt voor de intake-gesprekken met de eigenaars en de starters en bemiddelt tussen o.a. starters en eigenaars van leegstaande handelspanden.’, aldus de Burgemeester.

Driemaandelijks zal de lijst van leegstaande handelspanden geactualiseerd worden. We krijgen zo een duidelijk zicht op de evolutie van de leegstand: waar bevinden zich de leegstaande panden, hoeveel dergelijke panden zijn er, welke eigenaars stappen mee in “Start to Succes” en welke panden kunnen in aanmerking komen voor startende ondernemingen. ‘Het geregeld monitoren van de leegstand in het winkelgebied, per straat zorgt ervoor dat we tijdig kunnen ingrijpen.’, besluit Burgemeester Johan Vande Lanotte.

Belle Epoque Shopping Day een succes

Geplaatst 18 jun. 2015 door Economisch Huis

Op zaterdag 25 april nodigden 150 handelszaken in de Belle Epoquewijk zowel jong en oud uit voor de eerste 'Belle Epoque Shopping Day'. Er heerste een gezellige drukte in de Oostendse wijk die onder andere te danken is aan de pas opgerichte vzw Handelaars Belle Epoque.

De nieuwe vzw werd opgericht door vier handelszones uit de Belle Epoquewijk samen met het Economisch Huis. De vzw Handelaars Belle Epoque wil de kwaliteit en de aantrekkingskracht van het winkelsfeergebied versterken en verder uitbouwen. De Boulevard (Alfons Pieterslaan), 't Kroontje en t' Peerd (Torhoutsesteenweg) en een kern nieuwe handelaars in de Nieuwpoortsesteenweg slaan de handen in elkaar om de talrijke troeven van de wijk nog meer naar buiten te brengen. Nathalie De Weerdt van het Economisch Huis wordt de coördinator van de vzw.

De Belle Epoque Shopping Day is de opvolger van de succesvolle Dag van de Boulevard. De Alfons Pieterslaan werd voor de gelegenheid verkeersvrij gemaakt en omgetoverd tot animatiestraat met allerlei attracties, modeshow en als apotheose een optreden van het bekende Vlaamse trio 'De Romeo's'. De actiedag maakte duidelijk dat de Belle Epoquewijk heel wat in zijn mars heeft en een gevarieerd winkelaanbod telt.

Vind de job van je leven tijdens de Belle-Epoque Shopping Day!

Geplaatst 24 apr. 2015 door Economisch Huis

Op zoek naar een job? Tijdens de Belle-Epoque Shopping Day is het interessant om eens binnen te springen op de stand van het Economisch Huis Oostende. Dit jaar kunnen alle bezoekers aan de Alfons Pieterslaan 12, ter hoogte van KBC Bank, informatie krijgen over het project Oostende@Work.

Geïnteresseerden kunnen meer te weten komen over de verschillende concrete acties die Oostende@Work onderneemt.

Daarnaast kunnen de bezoekers er ook hun cv indienen in het kader van verdere ondersteuning in de zoektocht naar een geschikte job. Jobmarketeer Jan Polley zal aanwezig zijn op de stand en helpt je op weg via persoonlijke begeleiding. De jobmarketeer heeft zicht op bijna alle vacatures in de regio. Bovendien gaat hij zelf actief op zoek naar jobs in bedrijven.

Weet je niet goed waar te beginnen om een job te bemachtigen?

Kom dan zeker eens langs op de stand van het Economisch Huis Oostende!

jan.polley@oostendewerkt.be